Predstavenstvo

Urbárske lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Jedľové Kostoľany
951 96 Jedľové Kostoľany 635, IČO: 42368839, DIČ: 2024114136

__________________________________________________________________________________


Výbor ULPPS:

Predseda: Ing. Milan Dobiáš, PhD.
Podpredseda: Ing. Viliam Drienovský
Tajomník: Ing. Roman Vojtela
Finančný hospodár : Vladimír Kazimír
Člen: Ladislav Jonis
Člen: Mária Bugárová
Člen: Ing. Marián Ďatko
Člen: Ing. Ľubomír Melenec
Člen: Jozef Mašír

Dozorná rada ULPPS:

Predseda: Mgr. Vladimír Ďatko
Člen: Ing. Benjamín Ďatko
Člen: Ing. Viliam Dobiáš
Člen: Milan Biely
Člen: Vladimír Ďuriač